Felhasználási feltételek

A pannontherm.eu weboldal
Felhasználási feltételei

1. Szolgáltató és üzemeltető

A weboldalon elérhető és ott közölt szolgáltatások szolgáltatója, valamint a weboldal üzemeltetője ugyanaz a jogi személy (a továbbiakban: Szolgáltató), amely pontos megnevezése és adatai, valamint a tárhelyszolgáltató megnevezése és adatai a weboldalon közzétett impresszumban érhetőek el.

2. A Szolgáltató elérhetősége

Szolgáltató ügyfeleivel és érdeklődőivel emailen és telefonon keresztül tartja a kapcsolatot. A weboldalon keresztül történő üzenetküldés titkosított csatornán zajlik, technikailag a https protokollnak megfelelően.

Ügyfélszolgálat: munkanapokon 9:00-18:00 óráig
Email cím: pannontherm@pannontherm.eu
Telefon: +36 (52) 561-108
Weboldal: http://pannontherm.eu

3. Weboldal

Weboldalunk egyaránt elérhető www előtaggal, és anélkül is. Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk

– nyílászárókkal kapcsolatos információkhoz jutni,
– tájékozódni az aktuális lehetőségekről és akciókról,
– nyílászárók megrendelésével, cseréjével, beépítésével kapcsolatos ajánlatkérés beküldésére.

4. Felhasználó

Felhasználónak nevezünk minden weboldal látogatót, akár direkt módon (a böngésző címsorába gépelve a weboldal címét), akár hivatkozáson keresztül érkezik a weboldalra.

A jelen weboldal böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetőjének a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ szerzésére és saját felelősségre használja fel. Felhasználó a weboldal látogatásával kifejezetten elfogadja jelen Felhasználási feltételeket.

5. Felelősség kizárása

A weboldalon elérhető információk bármely formájukban és megjelenésükben kizárólag tájékoztatási célúak – alkalmazásuk kifejezetten csak saját felelősségre megengedettek. Ezek önkéntes alkalmazásából fakadó előnyökért a Szolgáltató nem szavatol. Ezen információk alkalmazásából fakadó esetleges károkért Szolgáltató minden felelősséget és kárigényt már most kizár.

Jelen Felhasználási feltételek a weboldal látogatására vonatkoznak, szolgáltatás vagy termék megrendelése esetén minden esetben egyedi szerződést kötünk.

6. Ajánlatkérés

A weboldalon elérhető űrlapon keresztül lehetőség van ajánlatkérésre. Az űrlapon történő ajánlatkérés azonban felhasználó számára nem jelent még kötelezettséget. Az űrlap elsődleges célja a kapcsolat felvétel, hiszen minden egyes megrendelés egymástól eltérő.

Az űrlap elküldését követően a felhasználóval munkanapokon 48 órán belül felvesszük a kapcsolatot, ekkor tudjuk pontosítani a megrendelés tárgyát és más további körülményeket.

Az űrlapon megadott adatok kezelésével kapcsolatban lásd az Adatvédelmi tájékoztatót.

7. Szerzői jog

Szolgáltató, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához. A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, terjesztése, többszörözése, nyilvános előadása, eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, az üzleti és bevétel megszerzésére irányuló tevékenységre való felhasználást is. A weboldal tartalma, vagy annak része kizárólag abban az esetben használható fel, ha előzetesen ahhoz a szerző kifejezett írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve és a kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalomrészlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben, valamint ideig. Mindezek mellett a szerző fenntartja magának a jogot, hogy az utánközlés vagy részbeni utánközlés előtt, alatt vagy után ezt az engedélyt indokolás nélkül bármikor visszavonja.

Amennyiben a weboldal tartalmát harmadik személy weboldalán, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetőleg szóban elhangzott módon, a Szerző engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak.

Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közhiteles közokirat.

8. Adatvédelem

Szolgáltató meghatározott esetekben a felhasználótól adatokat kérhet be. Ilyen eset az, amikor felhasználó a weboldalon elérhető űrlapon keresztül ajánlatkérést küld el Szolgáltató részére.

Szolgáltató a weboldalához köthető forgalmat, felhasználói viselkedést név nélkül, külső szoftverrel méri.

Az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét szabályozást a honlapon elérhető Adatvédelmi Tájékoztató és a Cookie Szabályzat tartalmazza.

9. Panaszkezelés

Panaszával fordulhat felénk a megadott elérhetőségeinken. Minden panaszt alaposan kivizsgálunk és megteszünk minden elvárható intézkedést a panasz gyors és kielégítő rendezésének érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, panaszával fordulhat a Szolgáltató telephelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez is, melynek címe: 4024. Debrecen, Tímár u. 17-19., elérhetősége: 4002. Debrecen, Pf. 475., telefon: +36 (52) 533-924.

Felek a békés rendezést részesítik előnyben, így jogvita esetén az esetleges bírósági út előtt igénybe veszik a Szolgáltató telephelye szerint illetékes Békéltető Testületet, melynek címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15., telefonos elérhetősége: +36 (52) 500-710. A Békéltető Testület ingyenesen igénybe vehető.

Felek bármifajta jogvitájuk esetén alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

10. Továbbá

Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási feltételek és más, a weboldalon közzétett jogi és nem jogi tartalom esetében is egyoldalúan annak módosításra. Az ilyen módosításokról külön értesítést nem küld, de a weboldalon közzéteszi. A módosítások a közzététellel lépnek hatályba, ha a módosító rendelkezés attól el nem tér.

A jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.